Sustainable resource use

Wind Energy - Powering the Future

We depend on fossil fuels for 93% of our energy needs. Renewable energy resources like wind provide a more sustainable alternative.

Wind Energy - Powering the Future

Duncan explores wind energy and hears about the challenges and opportunities that exist for increasing our use of this clean, green energy.

Comprehension - Wind Energy, Powering the Future

Published: 2010

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 190Kb

Format: pdf

This student comprehension exercise can be used after viewing the clip as a stand alone exercise or in conjunction with the TY Unit, or CSPE lesson plan. Note: If you are using the Junior Cycle Geography Wind Energy Lesson you will not need this student exercise as the lesson plan includes a comprehension to accompany this clip.


Triail Tuisceana - Fuinneamh Gaoithe, Cumhacht an Todhchaí

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Is féidir an triail tuisceana mac léinn seo a úsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg mar cleachtadh neamhspleách nó i bpáirtíocht le Aonad na hIdirbhliana nó le ceacht OSSP. Nótáil: Má tá an ceacht Tíreolaíochta ón Sraith Shóisearach- Fuinneamh Gaoithe in úsáid agat ní bheidh an cleachtadh seo uait toisc go bhfuil triail tuisceana a gabhann leis an ghearrthóg sa phlean ceachta.

 

 

Unit 5 - Sustainable Resource Use

Published: 2010

ISBN:

Pages: 15

Filesize: 1.41Mb

Format: pdf

The Sustainable Resource Use Unit for Transition Year can be used in conjunction with some or all of the Sustainable Resource Use clips and student comprehension exercises.


Aonad 5 - Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Is féidir leis an Aonad don Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní don Idirbhliain a úsáid i bpáirtíocht le roinnt nó le gach ceann de na gearrthóga don Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní agus na trialacha tuisceana.

 

 

CSPE Lesson 6 - Sustainable Use of Resources

Published: 2010

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 1.99Mb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing some or all of the Sustainable Resource Use clips and completing the relevant student comprehension exercises (download separately).


Ceacht 6 - Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar roinnt nó ar gach ceann de na gearrthóga don Úsáid Inbhuanaithe d'Acmhainní agus tar éis na trialacha tuisceana mac léinn a críochnú (íoslódáil ar leithligh).

 

 

Junior Cycle Geography Lesson Plan, Wind Energy

Published: 2010

ISBN:

Pages: 7

Filesize: 358Kb

Format: pdf

This lesson plan is designed for use after viewing this clip and includes a student comprehension exercise.


Plean Ceachta Tíreolaíochta ón Sraith Shóisearach- Fuinneamh Gaoithe

Foilsithe: 2010

ISBN:

Leathanaigh:

Mèid comhaid:

Formàid: pdf

Tá an plean ceachta seo deartha le húsáid tar éis breathnú ar an ghearrthóg seo- le triail tuisceana san áireamh.