An Paca Achmainní Nádúrtha

Dramhail   Achmainni nadurtha  tionchair agus truailliu  An dulra  Curam imshaoil

Féachann an paca oideachasúil seo do bhunscoileanna ar an thábhacht a baineann l'achmainní nádúrtha- bia, aer, uisce, ithir agus fuinneamh. Gníomhartha atá san áireamh:

  • Ag tógáil agus ag úsáid staisiúin aimsire
  • Ag fás bia ar talamh na scoile
Activities and investigationsDescription
Nótaí do mhuinteoirí Nótaí do mhúinteoirí ar na rannóga thíos
Cé seasann tusa? Ag déanamh fiosrúchán ar ár roinnt den domhain agus conas ina úsáidimid é
Fás do chuid féin! Ag déanamh fiosrúchán ar na cinéalacha bia gur féidir agus nach féidir fás in Éirinn
Fan ort go fóill! Ag déanamh fiosrúchán ar uainíocht na mbarr
Na mílte bia Ag foghlaim faoi bia, cá as a dtagann sé, cé chomh fada is a taistealaíonn sé agus an éifeacht atá aige seo ar an dtimpeallacht
Conas atá an aimsir? Ag tógáil do staisiúin aimsire féin ar scoil
Cumhacht an Euro? Tuirbín gaoithe a thógáil chun euro a ardú ón talamh ag úsáid cumhacht na gaoithe
I bhfad ón talamh Ag piocadh gnáth ábhar agus bealach na hábhar seo a leanúint ar ais chuig an domhain
Tuí, maidí no brící? Ag déanamh suirbhé ar foirgnimh áitiúla chun na hábhar a bhí úsáidte i dtógáil na bhfoirgnimh a aithint
Ag caint ar iasc! Ag féachaint ar ró-iascaireacht trí gníomhaíocht fisiciúila

Íoslódáil an Paca Achmainní Nádúrtha