An Paca Dramhaíola: Ag smaoineamh faoi dramhaíl in Éirinn

Dramhail   Achmainni nadurtha tionchair agus truailliu  An dulra  Curam imshaoil

Is é aidhm an paca d'achmainní oideachasúla seo ná, daltaí a chur ag smaoineamh faoin dramhaíl in Éirinn agus conas gur féidir linn go léir páirt a glacadh i laghdú ar an méid a caithimid amú. 

Activities and investigationsDescription
Notaí do mhúinteoirí Nótaí do mhúinteoirí ar na rannóga thíos
Céard atá istigh i do bhosca bruscair? Ag déanamh fiosrúchán ar ár roinn den domhain agus conas a bainimid úsáid as
Graif blasta Graf 3T a thógáil ag úsáid fuíoll cartán sú, ansin toirt an dramhaíola a táirgimid a phléigh 
A leithéid do chur amu! Tuilleadh eolais faoi dramhaíl a fháil trí scéal lá tipiciúil cáilín Éireannach a léamh
Marbh gan bia Ag déanamh imscrudú ar dramhaíola in-bhithmhillte trí béile teaghlaigh a ullmhú
Ag lobhadh trína chéile? Ag foghlaim faoi dramhaíola in-bhithmhilte agus do-bhithmhillte trí dramhaíola a adhlacadh agus a scrudú thar ama
An maith leat a bheith ag clúdach? Ag déanamh scrudú ar na saghasanna agus an méid pacáistiú dramhaíola a bíonn ann, ó réimse earraí tipiciúl a bíonn sa siopadóireacht seachtainiúil, a scrudú
Turas! Ar ais chuig an todhchaí Dráma ina mbíonn na páistí ina taiscéalaithe a aimsíonn sean-dumpa dramhaíola sa bhliain 3004

 

Íoslodáil an Paca Dramhaíola