An Paca Cúram Imshaoil

Dramhail  Achmainni nadurtha  tionchair agus truailliu  An dulra  Curam imshaoil

Sa paca oideachasúil seo is féidir le do dhaltaí na rudaí atá siad tar éis a fhoghlaim sna paca eile a cur i bhfeidhm trí a bheith ag smaoineamh faoin timpeallacht áitiúil.

Trí cruthú léarscáil, déanamh suirbhé agus pleanáil, is féidir leo smaoineamh faoin a thosaíocht agus imní féin agus an comhcheangail atá ann idir nadúr an timpeallacht agus fadhbanna níos leithne, caighdeán an saol a scrudú.

Activities and investigationsDescription
Nótaí do Mhúinteoirí Nótaí do mhúinteoirí ar na rannóga thíos
Léarscáil taisce Do thimpeallacht a mapáil
X ar an spota Ag úsáid do mhapa chun fadhbanna timpeallachta a aibhsiú
Réiteach a phleanáil Ag baint úsáid as do mhapa chun smaoineamh ar feabhasaithe aitiúla
Slí a aimsiú Ag féachaint ar oidhreacht agus ar stair aitiúil
Scéal an toitcheo Ag labhairt faoi fadhbanna timpeallachta
Diúilicíní riabhacha Ag labhairt faoi fadhbanna timpeallachta
An t-iolair fíréan ar ais arís Ag labhairt faoi fadhbanna timpeallachta

Ag vótáil le do chosa

Cumhacht an custaiméir agus trádáil cóir

 

Íoslodáil an Paca Cúram Imshaoil