Cigire/Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) Ginearálta

Uimhir Phoist: 002135

Summary: Oibreoidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid d'fhoireann ildisciplíneach chun polasaithe GCC a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le feidhmeanna an réimse oibre ina gceapadh iad.

Published: 2021

Pages: 13

Filesize: 266 KB

Format: pdf

Download

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig EPA@cpl.ie.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Céadaoin 28 Iúil 2021.


Is dóigh go ndéanfar agallaimh Dé Céadaoin 8, Déardaoin 9 agus / nó Dé hAoine 10 Meán Fómhair 2021 (trí fhoirne Microsoft).

D’fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith mar chuid den phróiseas roghnúcháin:
• iarrthóirí a chur ar ghearrliosta de bhun na faisnéise ina n-iarratas.
• agallamh iomaíoch (trí MS Teams).

Cuirfear painéal ar bun chun an post seo a líonadh ach tiocfaidh deireadh leis nuair a bheidh an ceapachán deimhnithe.