Annual Air Quality Bulletin 2023

Annual Air Quality Bulletin 2023, June 2024

Year: 2024

Annual AQ Bulletin 2023 for PM10, NO2 and Ozone for the year 2023

National Air Event 2023

Clean Air – Vital for our Health, October 2023

Year: 2023

Agenda for the National Air Event on 15 November 2023

Air Quality Report 2022 showing Mountains in Cavan, traffic and smoke from a domestic chimney

Air quality in Ireland 2022

Year: 2023

Air quality in Ireland is generally good, however, there are concerning localised issues that are impacting negatively on the air we breathe. Ireland met all of its EU legal requirements in 2022, but it did not meet the new health-based WHO guidelines in 2022. Ireland and Europe should move towards achieving the health-based WHO air quality guidelines.

LIFE Emerald Poster - Kilkenny

Improving our understanding of Ireland's Air Quality, June 2023

Year: 2023

LIFE Emerald Poster

Year: 2023

Galway in Winter

Air Quality Bulletin 2023

Year: 2023

Air Quality Bulletin 2023

Garden Meadow

Annual Air Quality Bulletin 2022

Year: 2023

Annual Air Quality Bulletin 2022

íomhá clúdaigh don tuarascáil um Chaighdeán an Aeir in Éirinn 2021

Cáilíocht an Aeir in Éirinn

Tuarascáil 2021, January 2023

Year: 2023

Achoimre: Tá cáilíocht an aeir in Éirinn go maith go ginearálta, ach tá ceisteanna áitiúla imníoch a bhfuil tionchar diúltach acu ar an aer a análaimid. Chomhlíon Éire a riachtanais dhlíthiúla uile AE í 2021, ach níor chomhlíon sí na treoirlínte nua WHO bunaithe ar shláinte í 2021. Ba cheart d’Éirinn agus don Eoraip bogadh i dtreo treoirlínte cáilíochta aeir WHO atá bunaithe ar shláinte a bhaint amach.

Pagination