Latest Publications

Drinking Water Audit Report thumbnail

Killavullen Audit Report 12/05/2022

Year: 2022

Drinking Water Audit Report in respect of audit carried out at Killavullen public drinking water supply on 12/05/2022

Green Enterprise Innovation for a Circular Economy 2022 budget webinar

Year: 2022

Budget information for potential applicants for Green Enterprise funding

Green Enterprise Innovation for a Circular Economy 2022 webinar

Year: 2022

General information for potential Green Enterprise Grant applicants

Drinking Water Audit Report thumbnail

Foynes/ Shannon Estuary Drinking Water Audit 10/05/2022

Year: 2022

Drinking Water Audit Report in respect of audit carried out at Foynes/ Shannon Estuary drinking water supply on 10/05/2022

Air icon

Natura Impact Statement (NIS) submitted by Roadstone Ltd.

Year: 2022

Natura Impact Statement (NIS) submitted by Roadstone Ltd.

E0010-01 Appropriate Assessment Public Consultation Notice - published 05/05/2022 and revised on 20/06/2022

Year: 2022

E0010-01 Appropriate Assessment Public Consultation Notice - published 05/05/2022 and revised on 20/06/2022

Chigire Isa Chosaint Raideolaíoch

Uimhir Phoist 000217, June 2022

Year: 2022

Comhlíonfaidh an t - iarrthóir a n - éireoidh leis/léi ról Chigire I (Leibhéal 3) sa Chosaint Raideolaíoch

Inspector I – Radiological Protection

Post Number 000217, June 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of Inspector I (Level 3) Radiological Protection

Request for alterations that likely cannot be accommodated by Technical Amendment (Waste and Industrial Waste Licences)

Year: 2022

Technical Amendments (TAs) for Waste/Industrial Emission Waste licences

Activity level changes report template for new entrants, cessations and annual activity level

Year: 2022

A spreadsheet for activity level changes report template for new entrants, cessations and annual activity level

Request for alterations that likely cannot be accommodated by Technical Amendment (Waste and Industrial Waste Licences)

Year: 2022

Technical Amendments (TAs) for Waste/Industrial Emission Waste licences

Oifigeach Sinsearach Acmhainní Daonna

Uimhir Phoist: 000222, June 2022

Year: 2022

Tá Oifigeach Acmhainní Daonna Sinsearach á earcú ag an EPA chun maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú Chlár Acmhainní Daonna agus Forbartha (HRD) an EPA.

Senior Human Resources Officer

Post Number 000222, June 2022

Year: 2022

The EPA is recruiting a Senior Human Resources Officer to oversee the management of the EPA’s Human Resources & Development (HRD) Programme.

Ailtire TFC - Oifigeach Cláir II

Uimhir Phoist 000214, June 2022

Year: 2022

Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról an Ailtire TFC - Oifigeach Cláir II (Leibhéal 4). Beidh an tAiltire TFC ina bhall lárnach den Fhoireann Ailtireachta agus Rannpháirtíochta Gnó. Is é a bpríomhfhreagracht ná tacú le gníomhaíochtaí Ailtireachta Fiontraíochta (EA) le béim ar fheidhmeanna agus ailtireacht ghnó.

ICT Architect - Programme Officer II

Post Number 000214, June 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of ICT Architect - Programme Officer II (Level 4). The ICT Architect will be a key member of the Architecture and Business Engagement Team. Their primary responsibility will be supporting Enterprise Architecture (EA) activities with emphasis on applications and business architecture.

Ról Iarchéime Oifigigh Eolaíoch – Hidriméadracht agus Screamhuisce

Uimhir Phoist: 000225, June 2022

Year: 2022

Tá an EPA ag earcú céimithe a cháiligh le trí bliana anuas chun ról na Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) – Hidriméadracht agus Screamhuisce. Sannfar ról teicniúil don cheapaí a thuairisceoidh d’oifigeach a bhfuil freagracht réigiúnach air as sonraí hidriméadracha agus screamhuisce a phróiseáil, nó chuig oifigeach ainmnithe eile.