Latest Publications

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Information Security Officer

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Information Security Officer

Programme Officer I (Level 3) ICT Information Security Officer

Post Number 000146, October 2021

Year: 2021

The EPA is recruiting a Programme Officer I (Level 3) for the role of ICT Information Security Officer (ISO).

Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) Oifigeach Slándála Faisnéise TFC

Uimhir Phoist 000146, October 2021

Year: 2021

Tá an GCC ag earcú Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) do ról an Oifigigh Slándála Faisnéise TFC (OSF).

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Operations Team Lead

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Operations Team Lead

Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) Ceannasaí Foirne Oibríochtaí TFC

Uimhir Phoist 000145, October 2021

Year: 2021

Tá an GCC ag earcú Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) chun a Fhoireann Oibríochtaí TFC a threorú. Beidh scileanna teicniúla láidre ag an t-iarrthóir a n-éireoidh leis léi agus soláthróidh sé nó sí tacaíocht theicniúil ó lá go lá chun cabhrú leis an mBainisteoir Oibríochtaí TFC sa chinnteoireacht.

Programme Officer I (Level 3) ICT Operations Team Lead

Post Number 000145, October 2021

Year: 2021

The EPA is recruiting a Programme Officer I (Level 3) to lead its ICT Operations team. The successful candidate will have strong technical skills and provide day to day technical support to assist the ICT Operations Manager in decision making.

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) National Ecosystems Monitoring Network

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) National Ecosystems Monitoring Network

Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) An Líonra Náisiúnta um Monatóireacht ar Éiceachórais

Uimhir Phoist 000141, October 2021

Year: 2021

Comhlíonfaidh an t-iarrthóir a cheapfar ról an Oifigigh Eolaíochta I (leibhéal 3) sa Líonra um Monatóireacht ar Éiceachórais Náisiúnta.

Scientific Officer I (Level 3) National Ecosystems Monitoring

Post Number 000141, October 2021

Year: 2021

The successful candidate will fulfil the role of Scientific Officer I (Level 3) National Ecosystems Monitoring Network.

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Data Co-ordinator

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Data Co-ordinator

Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) Comhordaitheoir Sonraí TFC

Uimhir Phoist 000128 , October 2021

Year: 2021

Tá an GCC ag lorg Comhordaitheoir Sonraí TFC chun cur le forbairt chleachtais agus inniúlachtaí Bainistíochta Sonraí Spásúla sa GCC.

Programme Officer I (Level 3) ICT Data Co-ordinator

Post Number 000128, October 2021

Year: 2021

The EPA is seeking an ICT Data Co-ordinator to contribute to the development of Spatial Data Management practices and capabilities in the EPA.

Purchase Orders Quarter 3 2021 over €20,000

Year: 2021

The Public Sector Reform Plan required that all Departments and Agencies start publishing quarterly reports on-line detailing purchase orders of a value greater than €20000. The EPA purchase orders over €20000 for Q3-2021

resize

Ireland's Provisional Greenhouse Gas emissions 1990-2020

Year: 2021

The EPA has produced provisional estimates of greenhouse gas emissions for the time period 1990-2020

Cover for N&P Concentrations 2020

Water quality monitoring report on nitrogen and phosphorus concentrations in Irish waters in 2020.

Year: 2021

This report provides an update on the results of water quality monitoring to support the assessment of the impact of the nitrate’s derogation on Irish waters, as required under Regulation 38 of the European Union (Good Agricultural Practices for the Protection of Waters) (Amendment) Regulations.

Cigire II (Leibhéal 4) Cosaint Raideolaíoch

Uimhir Phoist: 000140, October 2021

Year: 2021

Beidh ar an iarrthóir a n-éiríonn leis ról Chigire II (Leibhéal 4) Cosaint Raideolaíoch a chomhlíonadh.

EPA Job application form for the post of Inspector II (Level 4) Radiological Protection

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Inspector II (Level 4) Radiological Protection