Latest Gaeilge Publications

in: Corporate
cover image of EPA Highlights 2023 Irish

Athbhreithniú ar 2023

Year: 2024

Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2023.

EPA Annual Report and Accounts 2022 GAE cover thumbnail image

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2022

Year: 2023

Is é seo an tuarascáil bhliantúil agus Cuntais do 2022

Cover image of Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2021

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2021

Year: 2022

Is é seo an tuarascáil bhliantúil agus Cuntais do 2021

Scéim Teanga 2022 - 2025

Scéim Teanga an GCC 2022-2025., August 2022

Year: 2022

EPA Year in Review 2021 cover image GAE

Athbhreithniú ar 2021

Year: 2022

Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2021.

Athbhreithniú ar 2020 cover

Athbhreithniú ar 2020

Year: 2021

Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2020.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019

Year: 2020

Is é seo an tuarascáil bhliantúil agus Cuntais do 2019

Report cover with scenery

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2020

Year: 2020

Is é seo an tuarascáil bhliantúil agus Cuntais do 2020

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2018

Year: 2019

Is é seo an tuarascáil bhliantúil agus Cuntais do 2018

Cairt Chustaiméirí

Cairt Chustaiméirí

Year: 2019

Táimid tiomanta do sheirbhís den scoth a sholáthar dár bpáirtithe leasmhara éagsúla, ar cúirtéiseach, cabhrach agus tráthúil í ina plé le fiosruithe agus iarratais.

Athbhreithniú ar 2018

Year: 2019

Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2018.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2017

Year: 2019

Is é seo an tuarascáil bhliantúil do 2017

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2016

Year: 2019

Is é seo an tuarascáil bhliantúil do 2016

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2015

Irish Annual Report for the EPA 2015, July 2017

Year: 2017

Is é seo an tuarascáil bhliantúil do 2015

Scéim Teanga 2016 - 2019

Language Scheme/Scéim Teanga 2016 - 2019 - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Year: 2017

Comhlánaíonn an scéim seo prionsabail a bhaineann le Seirbhís ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí agus ár gCairt Chustaiméirí. Tá sí curtha le chéile leis an aidhm go gcomhlíonfaí gach oibleagáid ábhartha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla atá ar An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ar bhonn céimnithe, tríd an scéim seo agus trí scéimeanna amach anseo.

Athbhreithniú ar an mBliain 2015

Year: 2016

Tuairisc faoin athbhreithniú ar an mbliain 2015

Cairt Chustaiméirí

Year: 2016

Táimid tiomanta do sheirbhís den scoth a sholáthar dár bpáirtithe leasmhara éagsúla, ar cúirtéiseach, cabhrach agus tráthúil í ina plé le fiosruithe agus iarratais.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2014

Year: 2016

Is é seo an tuarascáil bhliantúil do 2013

Plean Straitéiseach 2016-2020

Plean Straitéiseach 2016-2020

Year: 2016

Leagann an Plean Straitéiseach seo amach an méid atá sé i gceist againn a bhaint amach sna cúig bliana amach romhainn chun ár sainordú agus ár misean a chur i gcrích, is é sin ár gcomhshaol a chosaint agus a fheabhsú mar shócmhainn luachmhar do mhuintir na hÉireann.

Plean Straitéiseach 2016-2020

Year: 2016

Leagann an Plean Straitéiseach seo amach an méid atá sé i gceist againn a bhaint amach sna cúig bliana amach romhainn chun ár sainordú agus ár misean a chur i gcrích, is é sin ár gcomhshaol a chosaint agus a fheabhsú mar shócmhainn luachmhar do mhuintir na hÉireann.

Pagination