Latest Careers

in: Corporate About Us

Senior Manager (Level 2) - Circular Economy and Waste Statistics

Post Number: 000416, April 2024

Year: 2024

This is an exciting opportunity to lead the delivery of the EPA’s National Circular Economy Programme (2021-2027) to prevent waste and drive the circular economy in Ireland. This programme will play an important role in fostering a circular economy in Ireland and support the implementation of the Government’s Waste Action Plan for a Circular Economy and Whole of Government Circular Economy Strategy.

Bainisteoir Sinsearach (Leibhéal 2) - Geilleagar Ciorclach agus Staitisticí Dramhaíola

Uimhir Phoist: 000416, April 2024

Year: 2024

Is deis spreagúil í seo le bheith i gceannas ar sheachadadh Chlár Geilleagair Chiorclach Náisiúnta an EPA (2021-2027) chun dramhaíl a chosc agus an geilleagar ciorclach a thiomáint in Éirinn. Beidh ról tábhachtach ag an gclár seo maidir le geilleagar ciorclach a chothú in Éirinn agus tacóidh sé le cur i bhfeidhm Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola an Rialtais do Gheilleagar Ciorclach agus Straitéis an Rialtais Uile.

Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) – Seirbhísí Saotharlainne

Uimhir Phoist: 000415, March 2024

Year: 2024

Tá an EPA ag earcú daoine chun ról Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) - Seirbhísí Saotharlainne a chomhlíonadh. Is chuig an Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Timpeallachta i Muineachán a bheidh sannadh tosaigh ón gcomórtas seo

Scientific Officer III (Level 5) – Laboratory Services

Post Number: 000415, March 2024

Year: 2024

The EPA is recruiting people to fulfil the role of Scientific Officer III (Level 5) - laboratory Services. Initial assignment from this competition will be to the Office of Radiation Protection and Environmental Monitoring in Monaghan.