Latest Careers

in: Corporate About Us

Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) Ginearálta

Uimhir Phoist 000215, May 2022

Year: 2022

Baineann na príomhchúraimí, atá ag Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) san EPA le feidhmiú fheidhmeanna reachtúla an EPA, mar Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) beidh an t-iarrthóir freagrach as foireann a bhainistiú agus as cur i bhfeidhm Chlár Oibre Bliantúil na hoifige cuí dá sanntar é/í.

Scientific Officer I – General

Post Number 000215, May 2022

Year: 2022

The principal responsibilities, of a Scientific Officer I (Level 3) in the EPA relate to the implementation of the EPA’s statutory functions, as a Scientific Officer I (Level 3) the candidate will have responsibility for managing people and projects and implementation of the Annual Work Programme of their relevant office to which they are assigned.

Bainisteoir an Chláir, Taighde agus Fianaise

Uimhir Phoist: 000216, May 2022

Year: 2022

Tá Bainisteoir Cláir á earcú ag an EPA chun Clár Taighde agus Fianaise an EPA a stiúradh agus a bhainistiú. Is deis iontach í seo le bheith mar bhall d'fhoireann shinsearach bainistíochta an EPA le bheith i gceannas ar fhorbairt agus taighde eolaíoch a chur in iúl agus fianaise a imríonn tionchar ar chomhshaol na hÉireann.

Programme Manager: Research and Evidence

Post Number 000216, May 2022

Year: 2022

The EPA is recruiting a Programme Manager to lead and manage the EPA’s Research and Evidence Programme. This is an exciting career opportunity to join the EPA’s senior management team to lead and influence the development and communication of impactful scientific research and evidence on Ireland’s environment.

Oifigeach Cláir I (leibhéal 3) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist 000213, May 2022

Year: 2022

Beidh an tOifigeach Cláir (Leibhéal 3) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an EPA a thacaíonn - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna Chomhairle Chomhairleach don Athrú Aeráide arna gceapadh ag an Rialtas.

Programme Officer I Climate Secretariat

Post Number 000213, May 2022

Year: 2022

The Programme Officer (Level 3) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council (CCAC).

Oifigeach Eolaíochta II (leibhéal 4) Rúnaíocht Aeráide (Oiriúnú)

Uimhir Phoist 000211, May 2022

Year: 2022

Beidh an tOifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an EPA a thacaíonn - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna Chomhairle Chomhairleach don Athrú Aeráide arna gceapadh ag an Rialtas.

Scientific Officer II - Climate Secretariat (Adaptation)

Post Number 000211, May 2022

Year: 2022

The Scientific Officer II (Level 4) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council.

Oifigeach Eolaíochta II (leibhéal 4) Rúnaíocht Aeráide (Maolú)

Uimhir Phoist 000212, May 2022

Year: 2022

Beidh an tOifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an EPA a thacaíonn - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna Chomhairle Chomhairleach don Athrú Aeráide arna gceapadh ag an Rialtas.

Scientific Officer II Climate Secretariat (Mitigation)

Post Number 000212, May 2022

Year: 2022

The Scientific Officer II (Level 4) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council.