Latest Careers

in: Corporate About Us

Ailtire Sinsearach Fiontar TFC & Ceannaire Caidrimh Gnó

Uimhir Phoist 000310, March 2023

Year: 2023

Sannfar ról ardbhainistíochta agus ceannaireachta don iarrthóir rathúil, ag tuairisciú do Bhainisteoir an Chláir don Chlár TFC agus Cumarsáide in Oifig na Seirbhísí Cumarsáide agus Corparáideacha (OCCS).

Senior ICT Enterprise Architect & Business Relationship Lead

Post No. 000310, March 2023

Year: 2023

The successful candidate will fulfil the role of Senior ICT Enterprise Architect & Business Relationship Lead

Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) – Ginearálta

Uimhir Phoist: 000309, March 2023

Year: 2023

Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Oifigeach Cláir III (Leibhéal 5) Ginearálta agus sannfar ról riaracháin dó/di le freagracht as raon tascanna sa réimse a shanntar.

Programme Officer III (Level 5) General

Post No. 000309, March 2023

Year: 2023

The successful candidate will fulfil the role of Programme Officer III (Level 5) General and will be assigned an administrative role with responsibility for a range of tasks in the area assigned.