Latest Careers

in: Corporate About Us

EPA Job application form for the post of Programme Officer IV (Level 6) General

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Officer IV (Level 6) General

Programme Officer IV (Level 6) General

Post Number: 000129, September 2021

Year: 2021

The successful candidate will fulfil the role of Programme Officer IV (Level 6) and will be assigned an entry level administrative role with responsibility for a range of tasks in the office assigned.

EPA Job application form for the post of Senior Scientific Officer (Level 2) Nuclear Safety

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Senior Scientific Officer (Level 2) Nuclear Safety

Eolaí Sinsearach (Leibhéal 2) sa tSábháilteacht Núicléach

Uimh. Phoist 000126, September 2021

Year: 2021

Comhlíonfaidh an té an cheapfar ról an Eolaí Shinsearaigh (Leibhéal 2) sa tSábháilteacht Núicléach ar an gClár Comhshaoil agus Sláinte, agus tuairisceoidh sé don Bhainisteoir Cláir.

Senior Scientific Officer (Level 2) Nuclear Safety

Post No. 000126, September 2021

Year: 2021

The successful candidate will fulfil the role of Senior Scientific Officer (Level 2) Nuclear Safety in the Environment and Health Programme, reporting to the Programme Manager.

Bainisteoir Cláir (Leibhéal 1) Dramhaíl agus Geilleagar Ciorclach

Uimhir Phoist: 000125, August 2021

Year: 2021

Comhlíonfaidh an té a cheapfar ról an Bhainisteora Cláir (Leibhéal 1) le socrúchán tosaigh i gClár na Dramhaíola agus an Gheilleagar Chiorclaigh, an Oifig Forfheidhmithe i leith Cúrsaí Comhshaoil.

EPA Job application form for the post of Programme Manager Waste and Circular Economy

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Manager Waste and Circular Economy

Programme Manager Waste and Circular Economy

Post Number 000125, August 2021

Year: 2021

The successful candidate will fulfil the role of Programme Manager with initial assignment to the Waste and Circular Economy Programme, Office of Environmental Sustainability (OES). The Waste and Circular Economy Programme is a newly created programme area within the Environmental Protection Agency (EPA), and this presents an exciting opportunity for the successful candidate to develop this new programme.

Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist 000123, August 2021

Year: 2021

Beidh an Oifigeach Eolaíochta (leibhéal 3) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an GCC agus é/í ag tacú - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide (Comhairle) atá ceaptha ag an Rialtas.

Scientific Officer I (Level 3) Climate Secretariat

Post Number: 000123, August 2021

Year: 2021

The Scientific Officer (Level 3) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council (Council).

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) Climate Secretariat

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Scientific Officer I (Level 3) Climate Secretariat

EPA Job application form for the post of Scientific Officer II (Level 4) Climate Secretariat

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Scientific Officer II (Level 4) Climate Secretariat

Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist: 000124, August 2021

Year: 2021

Beidh an tOifigeach Eolaíochta (Leibhéal 4) ina bhall d'fhoireann i Rúnaíocht an GCC agus é/í ag tacú - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide atá ceaptha ag an Rialtas.

Scientific Officer II (Level 4) Climate Secretariat

Post Number: 000124, August 2021

Year: 2021

The Scientific Officer (Level 4) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council.

Cigire/Oifigeach Eolaíochta III (Leibhéal 5) Ginearálta

Uimhir Phoist: 002135, July 2021

Year: 2021

Oibreoidh na hiarrthóirí a n-éireoidh leo mar chuid d'fhoireann ildisciplíneach chun polasaithe GCC a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le feidhmeanna an réimse oibre ina gceapadh iad.

EPA Job application form for the post of Inspector/ Scientific Officer III (Level 5) General

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Inspector/ Scientific Officer III (Level 5) General

Inspector/ Scientific Officer III (Level 5) General

Post Number 002135, July 2021

Year: 2021

Successful Candidates will work as part of a multi-disciplinary team to develop and implement EPA policies in relation to the functions of the work area to which they are assigned.

Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) Ceannasaí Forbartha TFC

Uimhir Phoist 001954, July 2021

Year: 2021

Is mian leis an GCC Ceannasaí Foirne Forbróirí a earcú le bheith ag obair le foirne gnó agus tionscadal an GCC le tacaíocht a thabhairt chun Straitéis TFC an GCC

Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) – an tSaotharlann Radaiméadrach

Uimhir Phoist 001367, July 2021

Year: 2021

Tá na príomhfhreagrachtaí ag baint le feidhmeanna reachtúla an GCC a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear monatóireacht agus measúnú comhshaoil, taighde agus forbairt comhshaoil agus cosaint raideolaíoch.

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Development Lead

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Programme Officer I (Level 3) ICT Development Lead

Pagination