Latest Careers

in: Corporate About Us

Cigire Sinsearach (Leibhéal 2) Forfheidhmiú Uisce Óil

Uimhir Phoist 000240, November 2022

Year: 2022

Sannfar ról bainistíochta sinsearaí don té a cheapfar agus beidh sé/sí freagrach as an bhfoireann forfheidhmithe Uisce Óil a threorú, ar príomhfheidhm forfheidhmithe na heagraíochta í.

Senior Inspector (Level 2) Drinking Water Enforcement

Post No. 000240, November 2022

Year: 2022

The person appointed will be assigned a senior management role and will be responsible for leading the Drinking water enforcement team which is a core enforcement function of the organisation.

Oifigeach Sinsearach Acmhainní Daonna

Uimhir Phoist: 000222, July 2022

Year: 2022

Tá Oifigeach Acmhainní Daonna Sinsearach á earcú ag an EPA chun maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú Chlár Acmhainní Daonna agus Forbartha (HRD) an EPA.

Senior Human Resources Officer

Post Number 000222, July 2022

Year: 2022

The EPA is recruiting a Senior Human Resources Officer to oversee the management of the EPA’s Human Resources & Development (HRD) Programme.