Latest Careers

in: Corporate About Us
epa-logo-small

Bainisteoir Cláir – Airgeadas, Bainistíocht Saoráidí agus Clár Inbhuanaitheachta

Uimhir Phoist: 000428, July 2024

Year: 2024

Tá Bainisteoir Cláir á earcú ag an EPA a bheidh freagrach as ceannaireacht agus bainistiú Chlár Airgeadais, Bainistíochta Saoráidí agus Inbhuanaitheachta an EPA san Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha.

epa-logo-small

Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Ceimiceoir Anailíseach

Uimhir Phoist: 000429, July 2024

Year: 2024

Comhlíonfaidh na hiarrthóirí rathúla ról Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Ceimiceoir Anailíseach i mBaile Átha Cliath, ag dul isteach i bhfoirne ardfheidhmíochta d’anailísithe i saotharlanna nua-aimseartha na ceimice uisce agus monatóireachta radaíochta san Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Timpeallachta.

epa-logo-small

Programme Manager – Finance, Facilities Management and Sustainability Programme

Post Number: 000428, July 2024

Year: 2024

The EPA is recruiting a Programme Manager (Level 1) who will be responsible for the leadership and management of the EPA’s Finance, Facilities Management and Sustainability Programme in the Office of Communications and Corporate Services.

epa-logo-small

Scientific Officer II (Level 4)Analytical Chemist

Post No. 000429, July 2024

Year: 2024

The successful candidates will fulfil the role of Scientific Officer II (Level 4) Analytical Chemist in Dublin, joining high-performance teams of analysts in modern water chemistry and radiation monitoring laboratories in the Office of Radiation Protection and Environmental Monitoring.