Latest Careers

in: Corporate About Us

EPA Job application form for the post of Senior Programme Officer Corporate Governance

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Senior Programme Officer Corporate Governance

Senior Programme Officer Corporate Governance

Post Number: 001896, June 2021

Year: 2021

Corporate governance is vitally important for the EPA in effectively discharging its statutory remit. The EPA has a Corporate Governance Unit to specifically oversee and implement the requirements of the Code of Practice for the Governance of State Bodies (2016) as well as other corporate governance functions.

Oifigeach Cláir Sinsearach Rialachas Corparáideach

Uimh. Phoist 001896, June 2021

Year: 2021

Tá ríthábhacht ag baint leis an rialachas corparáideach don GCC lena shainchúram reachtúil a chomhlíonadh go héifeachtach. Tá Aonad Rialachais Chorparáidigh ag an GCC go háirithe chun riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) a mhaoirsiú agus a chur i bhfeidhm, mar aon le feidhmeanna rialachais chorparáidigh eile.

Cigire Sinsearach (Leibhéal 2) An Clár um Cheadúnú Comhshaoil

Uimh. Phoist 000054, May 2021

Year: 2021

Cigire Sinsearach (Leibhéal 2) An Clár um Cheadúnú Comhshaoil

EPA Job application form for the post of Senior Inspector (Level 2) Environmental Licensing Programme

Post No: 00054, May 2021

Year: 2021

EPA Job application form for the post of Senior Inspector (Level 2) Environmental Licensing Programme

Senior Inspector (Level 2) Environmental Licensing Programme

Post No: 00054, May 2021

Year: 2021

The person appointed will be responsible for leading a team in the EPA’s Environmental Licensing Programme which is a core regulatory function of the organisation.