Latest Careers

in: Corporate About Us

Scientific Officer I (Level 3) Radiation Monitoring Laboratory

Post No. 000330, September 2023

Year: 2023

The EPA is recruiting a Scientific Officer I (Level 3) to manage the Radiation Monitoring laboratory in the Environmental Monitoring and Surveillance Programme. This is an exciting career opportunity to lead on the assessment and reporting of radiation monitoring in Ireland.

Oifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) An tSaotharlann Monatóireachta Radaíochta

Uimhir Phoist: 000330, September 2023

Year: 2023

Tá an EPA ag earcú Oifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) sa tSaotharlann Monatóireachta Radaíochta sa Chlár Monatóireachta agus Faireachais Comhshaoil. Is deis ghairme spreagúil í seo le bheith i gceannas ar mheasúnú agus tuairisciú ar mhonatóireacht radaíochta in Éirinn.