Latest Careers

in: Corporate About Us

Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Anailís Sonraí Comhshaoil

Uimhir Phoist 000226, August 2022

Year: 2022

Tá an EPA ag lorg iarrthóir atá in ann scileanna uimhearthachta sonraí comhshaoil agus scileanna anailíse sonraí a léiriú. Baineann na príomhchúraimí le forbairt agus cothabháil uirlisí anailíse sonraí staitistiúla lena n-áirítear anailís ar shonraí comhshaoil chun asluiteacha a aithint, treochtaí a ríomh agus méadracht a fhorbairt.

Scientific Officer (Environmental Data Analysis)

Post Number 000226, August 2022

Year: 2022

The EPA is looking for a candidate who can demonstrate environmental data numeracy and data analysis skills. The principal responsibilities relate to development and maintenance of statistical data analysis tools including the analysis of environmental data to identify outliers, calculate trends and develop metrics.

Scientific Officer I – Analytical Chemist

Post Number 000218, August 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of Scientific Officer I (Level 3) Analytical Chemist, carrying out a leadership role in a high performing laboratory as part of a team that helps deliver on the EPA’s strategic goals.

Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) An Rúnaíocht Aeráide

Uimhir Phoist 000229, August 2022

Year: 2022

Beidh an tOifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) ina bhall foirne d’fhoireann Rúnaíocht an EPA a thacóidh - trí sheirbhísí anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha - le feidhmeanna na Comhairle Comhairleach um Athrú Aeráide arna gceapadh ag an Rialtas.

Scientific Officer I (Level 3) Climate Secretariat

Post Number 000229, August 2022

Year: 2022

The Scientific Officer I (Level 3) will be a member of a team of staff in the EPA Secretariat supporting - via analytical, technical and corporate services - the functions of the Government appointed Climate Change Advisory Council.

Oifigigh Eolaíoch I (Leibhéal 3) Astógálaí Uisce Agus Luaidhe Slándála

Uimhir Phoist: 000228, July 2022

Year: 2022

Tá an EPA ag earcú Oifigeach Eolaíoch I, Astarraingtí Uisce agus Luaidhe Screamhuisce.

Scientific Officer I - Hydrometrics & Groundwater

Post Number 000228, July 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of Scientific Officer I (level 3) Water Abstractions and Groundwater Lead.

Oifigeach Sinsearach Acmhainní Daonna

Uimhir Phoist: 000222, July 2022

Year: 2022

Tá Oifigeach Acmhainní Daonna Sinsearach á earcú ag an EPA chun maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú Chlár Acmhainní Daonna agus Forbartha (HRD) an EPA.

Senior Human Resources Officer

Post Number 000222, July 2022

Year: 2022

The EPA is recruiting a Senior Human Resources Officer to oversee the management of the EPA’s Human Resources & Development (HRD) Programme.