GCC agus an Ghaeilge

Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) freagrach as an gcomhshaol a chosaint agus a fheabhsú, mar shócmhainn luachmhar do mhuintir na hÉireann.


Ár scéim teanga 2022-2025

Tá an GCC á threorú ag an bprionsabal gur cheart go mbeadh seirbhísí Gaeilge ar fáil go lucht na Gaeilge.

Eolas faoin GCC

Misean agus forbhreathnú an GCC.

Príomh feidhmeanna an GCC

Is féidir obair na Gníomhaireachta a roinnt ina trí phríomhréimse: eolas, rialú agus tacaíocht.

Freagrachtaí an GCC

Líosta freagrachtaí an GCC, mar shampla ceadúnú, bainistíocht uisce, taighde agus uile.

Struchtúr bainistíochta an GCC

Tá an ghníomhaíocht á bainistiú ag Bord lánaimseartha, ar a bhfuil Ard-Stiúrthóir agus cúigear Stiúrthóirí.