Oifigeach Cláir IV (Leibhéal 6)

Uimh. an Phoist: 001917

Summary: Baineann na príomhdhualgais agus na príomhfhreagrachtaí le feidhmeanna reachtúla a riar agus a chur chun feidhme. Tabharfar ról riaracháin don duine a cheapfar, ag obair faoi Bhainisteoir Cláir nó faoi oifigeach ainmnithe eile.

Published: 2017

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 312KB

Format: pdf

Download now

Caithfidh an fhoirm iarratais oifigiúil shínithe chomhlánaithe a bheith faighte faoi 5 i.n. ar a dhéanaí: Dé Luan, 22 Eanáir, 2018.

Glacfar le foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe agus sínithe, trí ríomhphost ag recruitment@epa.ie

Nó (i gcás cruachóipe) ag:
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Acmhainní Daonna
Bosca Poist 3000
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Co. Loch Garman.

Cruthófar painéal óna bhféadfaí poist eile de chuid Leibhéal 6 a líonadh i gCeanncheathrú an GCC i Loch Garman, nó i gCigireacht Réigiúnach an GCC i mBaile Átha Cliath.