Tuarascáil Náisiúnta Dramhaíola 2008

Summary: Cuireann an tuarascáil seo faisnéis maidir le giniúint agus bainistiú dramhaíola i 2008. Clúdaíonn sé dramhaíl a ghintear ag teaghlaigh, tráchtála agus oibreoirí tionscail, chomh maith le dramhaíl a onnmhairiú thar lear. An tuarascáil béim freisin ar threochtaí i giniúint dramhaíola agus bainistíochta agus léiríonn dul chun cinn i dtreo spriocanna a aisghabháil agus a athchúrsáil.

Published: 2009

ISBN: 978-1-84095-336-7

Pages: 64

Filesize: 1,496KB

Price: Free to download / €20 for a printed version

Download now
Related Documents

Related Documents