RENOWACJA POJAZDÓW — Co musisz wiedzie??

Summary: Niniejsza ulotka zawiera wytyczne dotyczące renowacji pojazdów w zakresie tego, co należy wiedzieć, certyfikatu zgodności, prowadzenia dokumentacji, produktu, wyposażenia, przechowywania, zbiórki odpadów, danych kontaktowych zatwierdzonych osób oceniających.

cover image of report Renowacja Pojazdow

Published: 2020

Pages: 2

Filesize: 684 KB

Format: pdf

Download

https://www.epa.ie/media/epa-2020/compliance-amp-enforcement/air/RENOWACJA_cover.jpg