Athbhreithniú ar 2020

Summary: Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2020.

Athbhreithniú ar 2020 cover

Published: 2021

Pages: 12

Filesize: 4,999 KB

Format: pdf

Download

https://www.epa.ie/media/epa-2020/publications/irish-thumbnail-neww.jpg