Athbhreithniú ar 2021

Summary: Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2021.

EPA Year in Review 2021 cover image GAE

Published: 2022

Pages: 12

Filesize: 2,986 KB

Format: pdf

Download

https://www.epa.ie/media/epa-2020/publications/corporate/EPA_YearInReview2021_Irish.jpg