Athbhreithniú ar 2023

Summary: Sa cháipéis seo tá achoimre ar athbhreithniú Laura Burke, ardstiúrthóir an EPA, ar phríomh-ghníomhaíochtaí an EPA i rith 2023.

cover image of EPA Highlights 2023 Irish

Published: 2024

Pages: 4

Filesize: 1,870 KB

Format: pdf

Download

https://www.epa.ie/media/epa-2020/publications/corporate/Highlights2023coverIrish.png