Caighdeán Aeir in Éirinn 2014

Príomhtháscairí Maidir le Caighdeán an Aeir sa Timpeallacht

Summary: Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar threochtaí maidir le caighdeán an aeir thimpeallaigh in Éirinn i 2014. Tá an anailís a chuirtear i láthair anseo maidir le cáilíocht aeir bunaithe ar thoisí áirithe tiúchana de na truailleáin seo a leanas: leibhéil cháithníní, ózón, ocsaídí Nítrigine, dé-ocsaíd sulfair, luaidhe, aonocsaíd charbóin agus beinséin.

Published: 2015

ISBN: 978-1-84095-617-7

Pages: 79

Filesize: 2,377 KB

Format: pdf

Download