Cáilíocht an Aeir in Éirinn

Tuarascáil 2021

Summary: Achoimre: Tá cáilíocht an aeir in Éirinn go maith go ginearálta, ach tá ceisteanna áitiúla imníoch a bhfuil tionchar diúltach acu ar an aer a análaimid. Chomhlíon Éire a riachtanais dhlíthiúla uile AE í 2021, ach níor chomhlíon sí na treoirlínte nua WHO bunaithe ar shláinte í 2021. Ba cheart d’Éirinn agus don Eoraip bogadh i dtreo treoirlínte cáilíochta aeir WHO atá bunaithe ar shláinte a bhaint amach.

íomhá clúdaigh don tuarascáil um Chaighdeán an Aeir in Éirinn 2021

Published: 2023

ISBN: : 978-1-80009-070-5

Pages: 17

Filesize: 6,820 KB

Format: pdf

Download

https://www.epa.ie/media/epa-2020/publications/monitoring-amp-assessment/air/Air-Gaeilge-cover.JPG