Cáilíocht an Uisce Shnámha in Éirinn 2007

Summary: Taispeánann na torthaí a shainscag an EPA don séasúr 2007 go bhfuil cáilíocht an uisce shnámha in Éirinn thar a bheith go maith, mar go gcomhlíonann 97% de na limistéir shnámha (127 ar 131 díobh) na caighdeáin shainordaitheacha a leagtar síos i dTreoir an AE faoi Uisce Snámha (76/160/CEE).

Published: 2008

ISBN:

Pages: 28

Filesize: 584KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Tá caighdeáin shainordaitheacha agus treoirchaighdeáin leagtha síos ag an AE don uisce snámha d'fhonn sláinte an phobail a chosaint. Faoi láthair tá 131 limistéar snámha sainordaitheach in Éirinn, arb uisce sáile 122 díobh agus fionnuisce 9 gcinn.

Taispeánann na torthaí a shainscag an EPA don séasúr 2007 go bhfuil cáilíocht an uisce shnámha in Éirinn thar a bheith go maith, mar go gcomhlíonann 97% de na limistéir shnámha (127 ar 131 díobh) na caighdeáin shainordaitheacha a leagtar síos i dTreoir an AE faoi Uisce Snámha (76/160/CEE). Ba iad na limistéir shnámha nár chomhlíon íoschaighdeáin an AE: Baile Brigín (Baile Átha Cliath Fine Gall), An Clochán (Comhairle Contae na Gaillimhe), Eochaill (Comhairle Contae Chorcaí) agus Na Forbacha (Comhairle Contae na Gaillimhe).

Chomhlíon 80 faoin gcéad de na limistéir shnámha (105 ar 131) na luachanna is déine a leagtar síos sa Treoir. Aidhmeanna cáilíochta iad na reoirluachanna seo, ar cheart do na limistéir shnámha uile gach iarracht a dhéanamh chun iad a bhaint amach.

Is ionann i gcónaí líon na limistéar snámha a chomhlíonann luachanna sainordaitheacha an AE i 2007 agus a chomhlíon i 2006. Bhí laghdú 10 faoingcéad ar an treoirghéilliúlacht, anuas ó 90 faoin gcéad i 2006 go 80 faoin gcéad i 2007, arbh é an t-údar a bhí leis, tríd is tríd, an fliuchrasneamhghnách a bhí ann le linn shéasúr snámha na bliana 2007.

Chomhlíon sé údarás áitiúla treoirchaighdeáin agus caighdeáin shainordaitheacha an AE go hiomlán i ngach ceann de na limistéir shnámha shainithe ina gceantair feidhmithe. Ba iad seo: Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Comhairle Contae na hIarmhí.

Le deich mbliana anuas tá cáilíocht an uisce sna limistéir shainithe in Éirinn go hard i gcónaí. Is beag nach mar a chéile i gcónaí an ghéilliúlachtdo luachanna sainordaitheacha an AE, idir 95 agus 99 faoin gcéad, agus bhí an ghéilliúlacht do na treoirluachanna, ar déine iad, ag malartú idir79 agus 92 faoin gcéad.

Related Documents