Cáilíocht an Uisce Shnámha in Éirinn 2009

Summary: Tá an reachtaíocht a rialaíonn cáilíocht na n-uiscí snámha do shéasúr 2009 leagtha amach sna Rialacháin maidir le Cáilíocht Uiscí Snámha, 1992 (I.R. 155 de 1992) agus sna leasuithe, a thrasuigh an Treoir 76/160/CEE ón AE maidir le cáilíocht uisce snámha.

Published: 2010

ISBN:

Pages: 16

Filesize: 1,305KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

In 2009, tá cáilíocht uiscí snámha na hÉireann fós ard agus 93 faoin gcéad de limistéir snámha (122 limistéar as 131) ag géilleadh d’íosluachanna éigeantacha an AE agus ag baint amach stádas cáilíocht uisce ‘dóthanach’. Ó 2008 go 2009, níor tháinig aon athrú ar an gcion de limistéir snámha a raibh cáilíocht uisce ‘dóthanach’ iontu. 

In 2009, ghéill 82 faoin gcéad de na limistéir snámha (108 limistéar as 131) leis na luachanna treorach agus bhain siad amach stádas uisce ‘go maith’. Ó 2008 go 2009 tháinig méadú 4 faoin gcéad ar an gcion de limistéir snámha a raibh cáilíocht uisce ‘go maith’ acu. Cé go bhfuil an leibhéal iomlán de cháilíocht uisce snámha fós inghlactha, déantar líon beag de limistéir snámha a rangú mar ‘go dona’ i gcónaí.

Tá bearta dóthanacha ag teastáil lena n-áireofar saoráidí oiriúnacha um chóireáil fuíolluisce chun go ngéillfeadh na limistéir snámha sin do chaighdeáin an AE. Sa bhreis air sin, toisc go raibh níos mó báistí i gcaitheamh an tsamhraidh le blianta beaga anuas, ní mór bearta a ghlacadh chun an tionchar a bhíonn aici ar limistéir snámha a íoslaghdú.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar láithreán gréasáin Splash (www.bathingwater.ie).   

Related Documents