Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) – Hidriméadracht agus Screamhuisce

Uimhir an Phoist: 001440

Summary: Oifigí Réigiúnacha de chuid GCC i gceann de na háiteanna seo a leanas: Baile Átha Luain, Cill Chainnigh nó Muineachán. Tabharfar ról teicniúil don duine a cheapfar agus beidh an té sin ag obair faoi oifigeach ar a bhfuil freagracht réigiúnach as sonraí hidriméadracha agus sonraí screamhuisce a phróiseáil, nó faoi oifigeach ainmnithe eile.

Published: 2018

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 113KB

Format: pdf

Download now

Dáta Deiridh: 5.00pm ar Dé hAoine 23 Márta 2018.


Glacfar le foirmeacha iarratais ar an ríomhphost ag recruitment@epa.ie

Cuirfear painéal le chéile óna bhféadfar poist a líonadh amach anseo d'Oifigigh Eolaíochta II (Leibhéal 4) – Hidriméadracht agus Screamhuisce.