EPA competition asks second-level students to consider the global impact of their everyday decisions – The Story of Your Stuff. - Jan 11 2022, 11:00 AM
Second-level students from across Ireland are asked to consider the global consequences of local actions as the EPA today launches The Story of Your Stuff competition 2022. The competition asks students to think about the wider environmental impact of their everyday decisions. It asks student to research the life cycle and environmental impact of an everyday item - such as their toothbrush - or everyday activity - such as eating their lunch, and to present their findings in a creative way.

Iarrann comórtas an EPA ar dhaltaí dara leibhéal machnamh a dhéanamh ar thionchar domhanda a gcinntí laethúla - The Story of Your Stuff. - Jan 11 2022, 11:00 AM
Agus an EPA ag seoladh an comórtas The Story of Your Stuff 2022 inniu, iarrtar ar dhaltaí dara leibhéal ar fud na hÉireann na hiarmhairtí domhanda a baineann le gníomhartha áitiúla a mheas. Cuireann an comórtas roimh dhaltaí smaoineamh ar thionchar comhshaoil leathan a gcinntí laethúla. Iarrtar ar dhaltaí taighde a dhéanamh ar shaolré agus ar thionchar comhshaoil earra laethúil - mar shampla, scuab fiacla - nó gníomhaíocht laethúil - mar do lón a ithe, agus a gcuid torthaí a chur i láthair i slí cruthaitheach.